Størrelsesordner
Størrelsesorden Forkortelse Potenstal Decimaltal Andet
Yottameter Ym 1,0 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000
Zettameter Zm 1,0 1021 1.000.000.000.000.000.000.000
Exa Em 1,0 1018 1.000.000.000.000.000.000
Petameter Pm 1,0 1015 1.000.000.000.000.000
Terameter Tm 1,0 1012 1.000.000.000.000 billion
Gigameter Gm 1,0 109 1.000.000.000 milliard
Megameter Mm 1,0 106 1.000.000 million
Kilometer Km 1,0 103 1.000 tusind
meter m 1,0 100 1
millimeter mm 1,0 10-3 0,001 tusindedel
mikrometer um 1,0 10-6 0,000.001 milliontedel
nanometer nm 1,0 10-9 0,000.000.001 milliardnedel
picometer pm 1,0 10-12 0,000.000.000.001
femtometer fm 1,0 10-15 0,000.000.000.000.001
attometer am 1,0 10-18 0,000.000.000.000.000.001
zeptometer zm 1,0 10-21 0,000.000.000.000.000.000.001
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.