Brohold 2007 Efterslægten

I skal her sammensætte et kosmisk zoom, hvor I bevæger jer fra universets største enheder til de mindste byggesten

Formål: At få et overblik over universets opbygning.


460-250x250.jpg

Dette site er inddelt i sider som det ses til venste herfor. Hver side omhandler en størrelsesorden. På hver side findes en tabel over eksempler på objekter eller afstande, der er af denne størrelseorden. Det er jeres opgave at udfylde de tomme felter i tabellen. Størrelse, billeder og kommentarer til objekterne/afstandene findes ved at søgning på Internettet.


Man kan kun udtale sig om størrelsen af det synlige univers, som er 13mia. lysår.

Omregning fra lysår til meter findes her

Oversigt over forskellige størresesordner findes her

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.