Picometer
Objekt Størrelse Billede Kommentar
Vand molekylet 95.84pm
chemistry1.jpg
Vand er et molekyle der er sammensat af 2 hydrogen atomer og et oxygenatom
Diameter på oxygen atom 120pm
Atom.Oxygen.GIF
Oxygen atomet er opbygget af en atomkerne, der indeholder 8 protoner og et lignende antal neutroner. Udenom kerne findes 8 elektroner
Diameter på hyrdrogen atom 50pm
Atom.Hydrogen.GIF
Alt er opbygget af atomer. Hydrogen er det mindste atom. Hydrogen består af 1 proton og 1 elektron
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.