Mikrometer
Objekt Størrelse Billede Kommentar
Tykkelsen på et hår 100 um mangler mangler
Grænsen for det blotte øje mangler mangler Uden mikrospop eller andre hjælpemidler er det umuligt for mennesket at undersøge mindre objekter
Plantecelle mangler mangler Alle levenden organismer er opbygget af celler. En celle er sammensat af mange forskellige kemiske forbindelser, fra de mindste molekyler som vand til store molekyler som proteiner og DNA
Celle 0,01mm og 0,02mm mangler Dyre og planteceller indeholder en cellekerne. Cellekernen gemmer på DNA
Bakteriecelle mangler mangler Bakterier er levende organismer, der kun består af en celle. Bakterier har ingen cellekerne
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.