Kilometer
Objekt/afstand Størrelse/længde Billede Kommentar
Øresunds broen 15.41 km http://www.maximalt.dk/Maanedensbillede/broen.jpg mangler
Mount Everest mangler mangler Jordens højeste punkt
Afstanden fra Vanløse til HFC mangler mangler mangler
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.