Gigameter
Objekt Størrelse Billede Kommentar
Jupiters diameter 142,800 kilometers urthmo36.gif Jupiter er solsystemets største planet
Afstanden fra jorden til månen Afstanden mellem jorden og månen er 149.6×10 gange 6 km
10exp9.gif
Desuden gælder, at jo større afstanden mellem dem er, jo mindre bliver tiltrækningskraften. … Gennemsnitsafstanden mellem Jorden og Månen: 384.400 km .
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.