Fra lysår til meter

Et lysår er den afstand, lyset kan nå at bevæge sig på et år.

Her kan du se, hvordan man omregner fra lysår til meter

Et lysår er 9.500.000.000.000.000m = 9,5 1015m

Eksempel:

2 lysår omregnes til meter ved at gange 9.5 1015 med 2.

Så får man 19.000.000.000.000.000m = 19.0 1016m

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.